skip to Main Content

Značajke

Skider je šumsko zglobno samohodno vozilo za privlačenje stabala ili dijelova stabala.
Pod privlačenjem se smatra micanje cijelih stabala ili dijelova stabla (drvni sortiment) od mjesta sječe i izrade do pomoćnog stovarišta.

Primjena u Hrvatskoj

Primjena u Hrvatskoj

U Hrvatskoj primjena skidera počinje 1968. godine, 1970-ih kreće razdoblje intenzivnog mehaniziranja sve do kraja 1980-ih kada je dosegnut potreban broj skidera oko 300.

Privlačenje drva

Privlačenje drva

Rad privlačenja drva odvija se jednim krajem tovara odignutim od tla i oslonjenim na stražnji kraj vozila, dok se drugi kraj tovara vuče po tlu.

Tehničke značajke

Tehničke značajke

Povećanje bočne stabilnosti skidera pri radu na nagibu ili pri prelasku preko površinskih prepreka je omogućeno njihanjem prednje osovine.

O Skideru

O skideru

Skideri su važan dio šumske tehnike koji se proizvodi i koristi u Hrvatskoj. Postojeći skideri pogonjeni su dizel motorima, a zbog potrebe smanjenja troškova korištenja i zadovoljavanja sve strožih emisijskih normi projekt ima za cilj ponuditi idejno rješenje hibridnog skidera, koje obuhvaća dimenzioniranje pogonskih komponenata, prilagodbu alata te projektiranje upravljanja primjenom suvremenih optimizacijskih postupaka temeljenih na preciznim i računalno efikasnim matematičkim modelima i na realnim podacima režima rada skidera izmjerenih na brdskom i gorskom terenu. U tu svrhu je potrebno izvršiti terenska mjerenja na postojećim vozilima, zatim provesti adekvatnu analizu prikupljenih podataka koji se nakon obrade koriste kao osnova za razvoj hibridnih i električnih šumskih vozila. Kroz projekt se predviđa izrada eksperimentalnog postava elektro-hidrauličkog vitla radi izrade preciznog matematičkog modela namijenjenog odabiru prikladnog pogona vitla koje će se uklopiti u hibridni pogon skidera. Konačno, cilj projekta je da se ponudi idejno rješenje hibridnog skidera koje će biti temelj za prototip koji se daljnjim razvojem može ponuditi tržištu kao inovativni prozvod visoke dodane vrijednosti.

Saznaj više

Ciljevi projekta

 1. Povećanje tržišno orijentiranih aktivnosti znanstvenih organizacija – korisnika i partnera

 2. Prijava patenta hibridnog pogona skidera

 3. Promicanje modela prijenosa tehnologije sa privrednim subjektima

Specifični pokazatelji projekta

 1. Zapošljavanje novih mladih istraživača na aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija

 2. Objava znanstvenih radova na temu novih u svjetski priznatim časopisima kako bi se rezultati istraživanja prezentirali domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici te sudjelovanje na konferencijama.

 3. Razvoj novih mjernih metoda mjerenja i računalnih algoritama temeljenih na korištenju novih mjernih uređaja i laboratorijskog postava pri istraživanjima.

Ključni elementi projekta

 1. Istraživanje potrošnje energije skidera

 2. Hibridizacija pogona skidera

 3. Diseminacija rezultata

 4. Modeli prijenosa tehnologije

 5. Promidžba i vidljivost
  PM. Upravljanje projektom i administracija

Opširnije
Ključni Elementi Projekta
Back To Top